Postitatud

Nippe videokõneks vanaemaga: mäng “Arva, mis on kadunud?”

Tänases maailmas elavad paljud pereliikmed ja sõbrad üksteisest kaugel. Videokõned on üks vahetumaid viise, kuidas kontakti hoida. Kui aga laps ei soovi täiskasvanu kombel juttu rääkida, siis mida vahvat võiksite videokõne teel koos lapsega teha?

Käesolevas blogisarjas tutvustame lihtsaid mänge, mis on meie senise 700 e-hoiu kogemusel laste lemmikud.

“Arva, mis on kadunud?”

Mängu “Arva, mis on kadunud?” saate mängida ükskõik kus. Vaja läheb vaid mõningaid asju enda ümbert: näiteks pastakas, kõrvaklapid, pudelikork, kohvitass, tomat, kahvel, puuoks või käbi – mida iganes te leiate.

Otsi lapse vanusele vastav arv asju ning sea need ekraani ette ritta nii, et laps neid näeks. Lase lapsel mõni hetk asju vaadelda ning siis palu tal silmad kinni panna. Võta üks asi vähemaks. Nüüd peab laps meenutama, mis asi on puudu. Kas ta märkas? Kui ülesanne oli lapsele lihtne, lisa 1-2 asja, et talle väljakutset pakkuda.

Uuel ringil võid kasutada samu asju või need välja vahetada. Ja nüüd on sinu kord! Palu lapsel leida sobilik hulk asju enda ümbert. Asjade otsimine, sättimine ja peitmine on väiksematele lastele mõnikord põnevamgi. Kas märkad 5, 10 või 20 asja seast, mis puudu on? Testi, mitme asjaga on mäng sulle endale jõukohane!

Teine versioon: meenutamise mäng

Algus on sama: pange ekraani ette teatud arv asju ning vaadelge neid. Siis katke asjad mõne käepärase riideesemega kinni ja proovige mälu järgi nimetada kõiki asju, mis laual olid.

Edasijõudnutele: mälutrenn

Nii asjade peitmise kui ka meenutamise mängu saab edasi arendada mälutreeninguks, millest on kasu kõigile osalejatele. Saate arutleda, millist tehnikat kasutate asjade meelde jätmiseks ning proovida üksteise meenutamisviise. Meelde jätmise viisid on näiteks: kategoriseerimine, loo väljamõtlemine, asjade seostamine endaga jne. Lapsi aitab tihti, kui jätta meelde, mis värvi asjad on – nii on lihtsam märgata, mis värv on puudu.

Mida see mäng pakub?

Mängides “Arva, mis on kadunud?” ja meenutamise mänge treenite tähelepanu, mälu, seostamis- ja analüüsioskust. Neid saab muuta arendavaks ja väljakutsuvaks igas vanuses mängijale. NB! Mäng on tõeliselt arendav ja ühendav vaid siis, kui väljakutset on just piisavalt palju, et oleks põnev, ent mitte nii palju, et mängulõbu ja eduelamus kaob.

Postitatud

Esimene Eesti kõrgkool õpetab e-lapsehoidmist

Tartu Tervishoiu Kõrgkool teeb koostööd KideoCall’iga, et õpetada kutseõppe osakonnas lapsehoidja õppekaval e-lapsehoidmist.

“KideoCall’i ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostöö annab lapsehoidja õppekaval õppijatele võimaluse õppida esimeste seas Eestis e-lapsehoidmise eripärasid ja saada praktiline kogemus KideoCall’i juures, mis aitab peresid meie muutunud maailmas. KideoCall saab tulevikus ühtlasi olla ka meie kutsetunnistusega lapsehoidjate üks tööandjatest,” ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja õppekava juhtivõpetaja Liana Kurg.

“Tänapäeva muutuv hetkeolukord nõuab kastist välja mõtlemist ja e-lapsehoidmine on uus alternatiivne lahendus lapsehoiuteenuse pakkumisel. Vastupidiselt passiivsele ekraaniajale on lapsed e-hoius aktiivsed ja õnnelikud ning töö ise on loov. E-lapsehoidja on päris lapsehoidja, tema töökeskkonnaks on aga videokõne platvorm,” selgitas Kurg, kes on ka ise lastega virtuaalseid tegevusi läbi viinud.

Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja KideoCall’i vahel algas 2021. aasta sügissemestril. 2021/22. õppeaastal praktiseerivad õppurid e-lapsehoidjatena valikaine „Teenus kogukonnale“ raames. Ainet viib läbi Liis Vääna KideoCall’ist, kellel on üle kümne aasta pikkune töökogemus alushariduses, millest kaks viimast on ta töötanud e-lapsehoidja ja KideoCall metoodikuna.

KideoCall’i missiooniks on vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega, võimaldada töö ja pereelu ühitamist kodukontoris ning hoida välismaal elavate laste eesti keelt ja kultuurikontakti. Erikoolitusega lapsehoidjad ja õpetajad pakuvad lastele seda, mida ükski passiivne ekraaniaeg ei võimalda: inimlikku tähelepanu, suhtlust ning konkreetsest lapsest lähtuvat liikuvat ja arendavat tegevust. 2022. aasta kevadeks on tehtud üle 600 e-hoiu, mida kiidavad 94% peredest. Lisaks pakuvad peresõbralikud ettevõtted teenust oma väikelastega töötajatele, et tõsta kodukontoris produktiivsust ja toetada töö ja pereelu ühitamist.

Loe ka lapsehoidmise juhtivõpetaja Liana Kurg artiklit e-lapsehoidmise ja koostöö kohta ajakirjas Tervist!

Postitatud

Piia

Piia

E-lapsehoidja Piia – kunstiõpetaja ja eripedagoog

Piia on töötanud üle 13 aasta õpetajana ja viinud läbi erinevaid huviringe: kunst, keraamika, meisterdamine ja tants. Hariduselt on Piia kunstiõpetaja, lisaks on ta läbinud pika eripedagoogika koolituse. Hetkel töötab Piia lisaks e-lapsehoidmisele koduõppe koordinaatorina, kus tema peamine ülesanne on anda tervislikel põhjustel koduõppel olevatele lastele individuaalseid veebitunde.

“Lastega töötamine on kindlasti see, mis paneb minu hinge helisema,” ütleb Piia enda koha. “Mulle meeldib, kui saan endast midagi edasi anda. Olgu selleks siis hea sõna, kohalolu, näpuotsaga loovat mõtlemist või mõni uus oskus kunsti või käsitöö vallas. Mulle meeldib koos lastega õppida – laiemas plaanis, mitte ainult õppekava põhiselt – , sest lapsed õpetavad alati ka meid ennast,” selgitab Piia, mis teda lastega töötamise juures paelub.

Olles aastaid töötanud erikoolides, on Piia tugevusteks kindlasti empaatilisus, kannatlikkus, loovus, oskus käigu pealt reageerida ja uusi lahendusi välja mõelda. Seeläbi leiab ta ka lastega väga kiiresti ühise keele. “Mulle meeldivad väljakutsed, sest läbi nende areneb inimene kõige rohkem ja seda ma just soovin,” lisab Piia, kellel endal on kolm teismelist last.

Postitatud

E-lapsehoidja on nüüdsest KideoCall

E-lapsehoidja muudab brändi rahvusvaheliseks. Uueks nimeks saab KideoCall.

“2022. aasta on meie jaoks suurte arengute ja kasvu aasta ning vajame selleks nime, mis võimaldab välisturgudele laieneda,” selgitab nime muutmist tegevjuht Liis Siiroja.

KideoCall nimi on tuletatud mõistetest kid + video call. Uuest nimest tulenevad muudatused logos, teenust tuvustavates materjalides ja mujal on planeeritud järk-järgult 2022. aasta algusesse. Teenuse sisu nime muutus ei puuduta.

E-lapsehoidja nime alt tehti 2021. a lõpuks ca 400 e-hoidu. Alanud aasta esimestesse kuudesse on planeeritud 10 pilooti uute ettevõtetega, kes pakuvad e-hoide tööandja hüvena. Teenust täiustatakse Tehnopoli, KÜSKi ja Siseministeeriumi toel.

Postitatud

Artur

Artur

E-lapsehoidja Artur: õpime mitte selleks, et teistest targemad olla, vaid et ise rohkem teada

Artur on töötanud alates 2018. a Halliste Põhikoolis robootika õpetaja ja huviringi juhendajana. Ta tunneb paljusid interaktiivseid lauamänge ja armastab koos lastega joonistades lugusid välja mõelda.

Laia silmaringiga Artur ütleb, et ta ei ole traditsioonilises mõistes pedagoog: “Mulle meeldib lastega suhelda nagu võrdväärse partneriga ja mitte neid sundida.” Tema kogemusel köidavad laste tähelepanu e-hoidudes väga erinevad asjad. “Otsin ja leian, mis konkreetset last antud hetkel huvitada võiks. See pole alati lihtne, aga kui märkan, et laps mõnele teemale või tegevusele huviga reageerib, oskan selle pealt edasi minna,” selgitab Artur, kuidas hea vaist teda töös lastega aitab.

E-lapsehoidmise juurde jõudis Artur läbi oma ema, kes uudsest võimalusest 2021. a varakevadel kuulis. Arturile meeldib selle töö juures vabadus: ta saab olla enda valitud kohas ning töötada just neil hetkedel, kui talle sobib.

Arturi hoiud õnnestuvad hästi muu hulgas tänu sellele, et ta on lapsega aus ja avatud. “Teeme lapsega kokkuleppeid ja üritan vajadusel ka põhjendada, miks vanematel oma aega vaja on. Selgitan lapsele, et ma ei sunni teda läbi arvuti millekski ja laps mõistab, et temal endal on võimalus kaasa rääkida, milliseks hoid kujuneb,” tutvustab lapsehoidja oma nippe.

Enamik Arturi hoide sisaldavad joonistamist. Ta arutab koos lapsega, mida joonistada, kes on tegelased, kuidas nad tegutsevad, mis lugu sealt välja koorub. “Mõnele lapsele meeldivad näiteks kaklevad kollid. Sel juhul joonistame neid ning paneme kokku lugusid nendest kollidest. Justkui “Onu Raivo jutupliiats”, aga mitte ühe- vaid kahepoolne,” toob Artur näite, kuidas laste mõtlemist kogu aeg töös hoida.

Arturile meeldivad lauamängud ning tihti mängib ta neid ise erinevatel interneti platvormidel. See andis lükke proovida lihtsaid interaktiivseid lauamänge ka koos lastega. Nii näiteks saab tuntud “Tsirkuse” mängu mängida ka internetis. Kui lapsel on olemas täring, saab ta kodus täringut veeretada, selle puudumisel on võimalik ka seda arvutis teha. Ekraanil toimuvaid mänge pakub Artur välja aga vaid suurematele lastele ning sedagi harva ja kindlasti vaheldumisi liikuvamate tegevustega.

Artur on üks enim e-hoide teinud lapsehoidja. Kõigist nendest kordadest tuleb meelde vaid üks, kus laps ei soovinud videokõne käigus aktiivselt suhelda. Artur jälgiski nii esimesed 40 minutit vaikselt lapse tegevust, lasi lapsel keskenduda ja tuletas aeg ajalt meelde, et on tema jaoks olemas.

“Kord jäin keerulisse olukorda, kui pidin väiksele tüdrukule selgitama, miks ei tohi ekraani ees riideid vahetada,” meenutab lapsehoida korda, kui laps tahtis mängu käigus kostüümi selga panema hakata. Artur polnud varem sellist selgitustööd tegema pidanud ning ei osanud esimese hooga sõnu seada. “Mul oli selgitama hakates alguses veidi piinlik, aga laps mõistis muret ning see oli tema jaoks kasulik õppetund,” ütleb Artur. Pärast e-hoidu lepiti lapse ja vanemaga kokku, et lapsel on edaspidi riiete vahetamiseks kindel nurk, mis jääb ekraani ulatusest välja. Interneti turvalisus on oluline teema ning e-lapsehoidjate ülesanne on lapsi juhendada, et nad oskaksid häid valikuid teha.

“Lastega suheldes on oluline kuulata nende arvamust ja selgitada uusi asju. Kõige kasulikum on lapsele inimeseks olemise õpetamine ja iga uue täiskasvanuga õpib laps uusi perspektiive kaaluma,” meenutab Artur, kuidas temal endal oli lapsena väga põnev uute inimestega kohtuda. Lastel on vaja suhelda mitte vaid teiste laste vaid ka pühendunud täiskasvanutega.

Postitatud

Rutt

Rutt

E-lapsehoidja Rutt: mida rohkem lapsi minu ümber on, seda toredam

Rutt on väikesest peale silma peal hoidnud peretuttavate ja naabrite lastel. “Arvasin alati, et minust saab nelja lapse ema koos kanade ja eeslitega. Võib-olla mitte just eeslitega, aga kõik see, mis suure pere elu ümber keerleb, paelub mind,” ütleb Rutt enda kohta.

Rutile, nagu ka Wendile Peeter Paani lugudes, meeldib võlumaailmas ringi rännata ning tänu sellele on ta väga hinnatud e-lapsehoidja. Tema jaoks pole mingisugune probleem laua alla ronida ning sedasi lapse poolehoid võita. Kord just nii juhtuski: lasteaia Zoomi tegevusest kaasa võetud hirmu tõttu puges laps laua alla ja keeldus väljumast. Rutt sai aga lapsega kiiresti kontakti, kui puges samal ajal oma laua alla ja hakkas jutustama, mida põnevat seal teeb. Silmanurgast ekraani piiludes märkas Rutt juba peagi teist uudishimulikku silmapaari.

“Lapse hirm oli mõistetav. Minu ülesanne ongi lapse ja tema emotsioonidega suhestuda, ühele lainele minna ning vajadusel aidata ka hirme ületada,” selgitab Rutt. Laua alla ronimisest kasvas välja imeline sõprus ning selle vahva poisiga kohtub ta ikka ja jälle, et tunniks fantaasiamaailma sukelduda.

Rutt on teinud hoide kõigis vanuses eelkooliealiste lastega. “Tihtilugu löövad mind pahviks laste teadmised mõnes kindlas valdkonnas. Kord oli mul hoid 4-aastase poisiga, kellega jututeemad rändasid kiirelt süvakosmose radadele. Uurisime kosmose entsüklopeediat, rääkisime mustadest aukudest ja paljust muust.” Sellistes olukordades tunneb ta, et on ise õppija rollis. “Jah, laps kinnistab meie vestluse käigus juba teadaolevaid fakte, aga ka mina saan uusi teadmisi,” leiab Rutt, kelle jaoks on huvitav lapse algatatud teemal süvitsi minna.

Rutt leiab alati võimaluse lihtsatesse vestlustesse või mängudesse pikkida sisse seoseid meid ümbritseva maailma ning selle toimimisega. Tänu sellele õpivad tema hoitud lapsed alati midagi uut. Me kõik oleme midagi legodest ehitanud, aga Ruti juhitud tegevustes saab legodest lennuk endale mootori ning arutatakse lennukite “päris elu” üle. Ruti käes tundub kõik nii lihtne ja voolav, samas pole see kunagi lihtsalt mäng. “Ehitame ja räägime tarka juttu, laps ei pruugigi märgata, et ta teadmisi ammutab,” lisab ta.

Maailmale, kus aega jääb järjest vähemaks ning töö ja pereelu ühildamine tekitab pingeid, on Rutil lahendus: “Usalda e-lapsehoidjat ning võta aega endale või tähtsale tööülesandele.” Tavapärasele rutiinile on heaks vahelduseks ja abiks, kui laps saab turvalises keskkonnas mõne teise täiskasvanuga mängida. Argiellu tuleb värskust juurde.

Postitatud

E-lapsehoidja alustas koostööd Tehnopoliga

E-lapsehoidja valiti Tehnopol Startup Inkubaatori kasvuprogrammi. Programmi kandideerinud ca 80 ettevõttest pääses osalema 15.

“Järgneva kuue koo jooksul arendame Tehnopoli ekspertide toel oma e-hoiu teenust edasi nii, et see oleks abiks nii peredele kui ka tööandjatele,” ütles tegevjuht Liis Siiroja. Peamise uuenduskuuri saab ärimudel, kus keskendutakse eraklientide asemel enam ettevõtetele, kes soovivad oma väikelastega töötajatele pakkuda kodukontoris tuge.

E-lapsehoidja on viinud läbi edukad piloodid nii Telia kui ka Tele 2 töötajatega. Järgnevatel kuudel on plaanis 10 uut pilooti. “E-lapsehoidja teenus kuulub 2022. aasta lõpuks Eesti parimate tööandjate pakutud hüvede standardpaketti,” võttis Siiroja oma visiooni kokku.

Kas Sinu tööandja juba pakub võimalust kodukontoris või muul hetkel E-lapsehoidjat broneerida? Kui soovid sellist võimalust, siis anna meile teada!

Postitatud

Telia pakub töötajate lastele e-hoide

E-lapsehoidja viis Teliaga läbi piloodi, mille raames Telia töötajad testisid märtsis e-hoide. Ettevõtte eesmärk oli abistada oma kodukontoris töötavat kollektiivi pere- ja tööelu ühildamisel.

Tagasiside Telia töötajatelt oli väga positiivne ning Telia jätkab E-lapsehoidja teenuse kasutamist veelgi suuremas mahus. “Väga hea kogemus! Jäime väga rahul. Tore hoidja, kes kiiresti oskas pojaga sama keelt leida,” jagas üks E-lapsehoidja kasutajatest. Teine töötaja lisas: “Kõik 6 pereliiget on kodus kaugtööl/koolis. Lastele oli oluline, et nad said näha peale oma vanemate vendade ja ema/isa näo kedagi teist, kes nendega soovis rääkida ja tegeleda. Hoidja oli nagu külaline, kelle juurde joosti ja näidati omi saavutusi. Tantsiti ja laste jaoks oli lõbus ning tore kogeda midagi pisut rutiinist välja.”

E-lapsehoidja äriklientide programmiga on liitunud veel kaks ettevõtet. Peagi jagame ka nende kogemusi!

Kui soovite tööandjana või töötajana ka oma ettevõttes teenust testida, kirjutage meile info@e-lapsehoidja.ee. Lisainfo äriklientide pakkumise kohta leiate siit.

Postitatud

KÜSK ja Siseministeerium toetavad E-lapsehoidjat

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Siseministeerium toetavad NULA inkubaatori ühe võitja MTÜ Kideo projekti E-lapsehoidja ca 25 000 euroga.

Toetatud projekti eesmärk on võimaldada E-lapsehoidja teenust rohkematele peredele ja arendada spetsialistide ning tagasiside abil veelgi mõjusam teenus, mis aitab vanematel töö- ja pereelu ühildada ja pakub paindlikku lisateenistust lapsehoidjatele. Projekti käigus tehakse e-hoide vähemalt 300 uue perega, mis annab vajaliku ülevaate sihtrühma vajadustest ja ootustest, et teenust valideerida ja jooksvalt arendada. Uute peredeni jõutake läbi teavituskampaania.

Projekti täpne toetussumma on 24 988 € 40 s.
Projekt kestab 01.01.2021 – 30.06.2022.

August 2021 seisuga on E-lapsehoidja olnud abiks 115 perele ja viinud läbi ca 300 e-hoidu.

E-lapsehoidja aitab lapse haiguse ajal või muul hetkel laste kõrvalt kodukontoris töötavatel vanematel keskenduda pakilistele kohustustele nagu näiteks videokoosolekul osalemine. Teeme seda, pakkudes paindlikku, kiiret ja asukohast sõltumatut teenust, mille raames lapsehoidja mängib lastega videokõne vahendusel.

Postitatud

Oleme NULA võitjad!

Alustasime NULA ühiskondlike algatuste inkubaatoris 2020. aasta kevadise karantiini ajal ühe julge ideega – mis oleks, kui lapsehoidja mängiks mu lapsega videokõne vahendusel? Kas see töötab? Kui vanade lastega ja kas ka mitme lapsega korraga? Kui pikalt lapse tähelepanu püsib ja mida sellise kõne ajal üldse teha saab? Meil oli palju küsimusi ja asusime neid NULA arenguprogrammi raames koheselt testima. Pool aastat hiljem, kui programm lõppes, juba teadsime – E-lapsehoidja videokõned toimivad hästi ja on peredele suureks rõõmuks ning abiks! NULA on Eesti ainus ühiskondlike algatuste inkubaator. See on mõeldud ideedele, mis aitavad kriitilisi ühiskondlikke probleemi lahendada. Nagu näiteks tuhandete probleem, kuidas koos väikeste lastega eneseisolatsioonis olles saada siiski ka töö kodukontoris tehtud. NULA pakub vajalikke teadmisi ja asjatundlike mentorite nõu, kuidas ideest elujõuline lahendus kasvatada. Kolm parimat lahendust saavad stardikapitalina 25 000 eurot Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt. Meiega just nii juhtuski – E-lapsehoidja on NULA 2020. aasta üks edukamatest algatustest, mis pälvis rahastuse 25 000 eurot!

Tänu KÜSKi ja Siseministeeriumi toetatud projektile saame E-lapsehoidja teenust pakkuda rohkematele peredele ja arendada spetsialistide ja tagasiside abil veelgi mõjusama teenuse, mis aitab vanematel töö- ja pereelu ühildada ja pakub paindlikku lisateenistust lapsehoidjatele. KÜSKi toetuse said ka algatused Logopuu ja Helge Kool. Logopuu arendab veebiplatvormi, et vanemad saaksid testida oma lapse kõne arengut ja Helge Kool loob rakendust, mis aitab õpilasi läbipõlemise eest.