fbpx

KideoCall

KideoCall korraldab virtuaalseid keelelaagreid 3–10aastastele lastele

Virtuaalsete keelelaagrite eesmärk on tuua kokku lapsed üle maailma, et koos läbi mänguliste tegevuste tõsta huvi eesti keele vastu, harjutada ja rikastada suhtlusoskust ning tugevdada kultuurikontakti Eestiga.

Virtuaalsed laagrid sobivad nii Eesti juurtega lastele üle maailma kui ka Eestis elavatele muu kodukeelega lastele.

Keelelaagrid toimuvad videokõne teel väikestes gruppides (kuni 4 last) ja neid viivad läbi KideoCall’i keeleringide kogenud juhendajad. Kohtume 5 järjestikusel päeval, üks laagritund kestab 1-1,5 h.

Vanem ei pea (harilikult) tegevustes osalema, vaid saab samal ajal teises toas omi toimetusi teha.  Lapsel pole vaja pikalt ja vaikselt paigal istuda – mida väiksemad on lapsed, seda liikuvamad on tegevused.

Laagritundides teeme käelisi ja mängulisi tegevusi nagu meisterdamine, rollimängud, muusikalised tegevused, Eesti kultuuri ja tavasid tutvustavad tegevused ja liikumismängud. Tegevuste valikul lähtume laste huvidest ning põimime mängudesse eelnevate päevade teemade/sõnavara kordamist.

Faili Kolmene ja viiene mängivad e-lapsehoidjaga Dobblet koopia
NB vaja luba küsida3
e-hoid4
shutterstock_1923910619
kideo2_kadri haufe_uno mäng

Lastel on keelelaagris võimalik koos teiste samaealiste ja sarnasel keeletasemel lastega: 

  • tõsta eakohasel (st mängulisel) viisil huvi eesti keele ja kultuuri vastu,
  • kasvatada julgust rääkida tänu toetavale eestikeelsele keskkonnale,
  • harjutada eesti keelt mängulistes situatsioonides, arendada oma suhtlusoskust ja sõnavara,
  • olla kuuldud ja kaasatud tänu pisikestele gruppidele (kuni 4 last),
  • leida uusi Eesti juurtega sõpru ja saada teadmisi Eesti elu ja kultuuri kohta,
  • kuulda juhendajate mitmekülgset eesti keelt ja vestelda/kuulata teisi lapsi eesti keeles rääkimas,
  • saada visualiseeritud tuge juhendajatelt, mis aitab keelt mõista (ekspressiivne kehakeel, pildiline materjal, imiteerimine jmt),
  • saada juhendajalt abi inglise, vene või saksa keeles (vastavalt grupile). 

Virtuaalsed keelelaagrid on loodud, tuginedes virtuaalsete keeleringide kogemusele, mida viime läbi aastaringselt. KideoCall keeleringide õppekava on valminud ja testitud koostöös Tallinna Ülikooliga. Oleme viinud läbi üle 1300 virtuaalse sessiooni 300 lapsega.

KideoCall’i tegevusi toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Online laagrite läbiviimist toetavad Eesti Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium.

2048-ministere-leducation-et-recherche-estonie
EestiInstituudipuhaslogokaherealine
Ministry-of-Internal-Affairs-Estonia
küsk logo

Keelelaagrite ajad


Laagrid toimuvad igal suvenädalal erinevas vanuses, keeletasemel ja ajatsoonis

Esimesed grupid: 26.06-30.06
Viimased grupid: 28.08-01.09

Vali aeg siin ja broneeri koht.

Juhendajad

Keelelaagrite tasud

59€

NB! 26.06 ja 03.07 algavatesse gruppidesse hind 49€! Hind sisaldab: 5 online laagritundi keeletegevustega (ei sisalda tagasisidet, soovitusi ega materjale)

79€

NB! 26.06 ja 03.07 algavatesse gruppidesse hind 69€! Hind sisaldab: 5 online laagritundi keeletegevustega; juhendaja kirjalikku tagasisidet lapse keeleoskusele; individuaalseid soovitusi keele arendamiseks pärast laagrit (ei sisalda materjale)

95€

Hind sisaldab: 5 online laagritundi keeletegevustega; juhendaja kirjalikku tagasisidet lapse keeleoskusele; individuaalseid soovitusi keele arendamiseks pärast laagrit; 5 prinditavat keeleõppe materjali/mängu õpitu kinnistamiseks kodus

Küsi lisainfot

Ükski aeg ei sobi? Tekkis muid küsimusi? Kirjuta meile liis@kideocall.com