fbpx

KideoCall

E-lapsehoidja lähtub tegevustes lapse huvidest ja vajadustest (nt liikumisvajadus) just sellel hetkel. Tema ülesanne on neid märgata ja lapse initsiatiivi toetada. See tagab, et üheksa last kümnest tegutsevad huviga e-hoiu algusest lõpuni.

E-lapsehoidjad on kogenud lastespetsialistid, kes saavad enamike lastega kiiresti kontakti. Mõni laps on alguses kuulaja ja jälgija rollis – see on okei :). Kontakti loomist saab vanem toetada nii, et aitab lapsel enne e-hoidu valida välja 1-2 tegevust, mida laps teha või näidata sooviks. Lisaks võib koos lapsega vaadata hoidja pilti või tutvustust.

E-lapsehoidjad on lasteaia- ja kooliõpetajad, noorsootöötajad, huviringide juhendajad ja kogenud lapsehoidjad. Nad on läbinud e-lapsehoidmise koolituse ja nende taust on kontrollitud. Lisame lapsehoidjaid jooksvalt kodulehele. Lapsehoidjaks saab kandideerida, kirjutades elapsehoidja@gmail.com.

E-hoius mängitakse, loetakse raamatuid, võimeldakse, lauldakse või tehakse koolilastega kodutöid. Kõneks aitab meil valmistuda info lapse huvide kohta, mille vanem broneerides sisestab. E-hoiu ajal lähtume lapsest ja tema huvidest ning tunnetest just sellel hetkel.

E-hoidu võib tulla üksi või koos õdede-vendadega, kes on eri vanuses. E-hoiu ajal võib kohtuda ka mõne teise pere lapsega. Nii saavad lapsed näiteks haiguse ajal ühiselt koos E-lapsehoidjaga mängida, meisterdada või hoopis lugemist harjutada.

Harilikult toimub e-hoid kõrvalruumis, nii et vanem on kuuldekaugusel. Nõnda saavad nii laps kui ka vanem paremini keskenduda. E-hoid võib toimuda ka samas ruumis, kui see on lapse või vanema soov.

Muidugi mitte :). Vastutav täiskasvanu on e-hoiu ajal kuuldekaugusel ja vajadusel telefonitsi kättesaadav. E-hoid on sarnane olukorrale, kus laps mängib ühes toas ja vanem toimetab teises. Juhul kui laps üksi mängida ei soovi, aga vanemal on vaja keskenduda, tuleb mängukaaslasena appi E-lapsehoidja.