Postitatud

KÜSK ja Siseministeerium toetavad E-lapsehoidjat

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Siseministeerium toetavad NULA inkubaatori ühe võitja MTÜ Kideo projekti E-lapsehoidja ca 25 000 euroga.

Toetatud projekti eesmärk on võimaldada E-lapsehoidja teenust rohkematele peredele ja arendada spetsialistide ning tagasiside abil veelgi mõjusam teenus, mis aitab vanematel töö- ja pereelu ühildada ja pakub paindlikku lisateenistust lapsehoidjatele. Projekti käigus tehakse e-hoide vähemalt 300 uue perega, mis annab vajaliku ülevaate sihtrühma vajadustest ja ootustest, et teenust valideerida ja jooksvalt arendada. Uute peredeni jõutake läbi teavituskampaania.

Projekti täpne toetussumma on 24 988 € 40 s.
Projekt kestab 01.01.2021 – 30.06.2022.

August 2021 seisuga on E-lapsehoidja olnud abiks 115 perele ja viinud läbi ca 300 e-hoidu.

E-lapsehoidja aitab lapse haiguse ajal või muul hetkel laste kõrvalt kodukontoris töötavatel vanematel keskenduda pakilistele kohustustele nagu näiteks videokoosolekul osalemine. Teeme seda, pakkudes paindlikku, kiiret ja asukohast sõltumatut teenust, mille raames lapsehoidja mängib lastega videokõne vahendusel.