Postitatud

KÜSK ja Siseministeerium toetasid E-lapsehoidjat

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Siseministeerium toetasid NULA inkubaatori ühe võitja MTÜ Kideo projekti “E-lapsehoidja” ca 25 000 euroga.

Toetatud projekti eesmärk oli võimaldada e-lapsehoidja teenust rohkematele peredele ja arendada spetsialistide ning tagasiside abil mõjus teenus, mis aitab vanematel töö- ja pereelu ühildada ja pakub paindlikku lisateenistust lapsehoidjatele.

Projekti täpne toetussumma oli 24988,40 €.
Projekt kestis 01.01.2021 – 30.06.2022.

PROJEKTI LÕPUKS:

  • oli läbi viinud 620 tundi e-hoide;
  • 260 last oli e-hoidu kasutanud;
  • 90 peret kasutas teenust korduvalt;
  • 5 ettevõtet pakkus teenust oma töötajatele;
  • 9 lapsehoidjat sai projekti raames tööd;
  • 94% vanematest andsid teenusele maksimumpunktid ja ütlesid, et laps oli terve hoiuaja tegevuses ja vanem sai tööle või muule keskenduda;
  • alustati koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, et õpetada lapsehoidja õppekaval e-lapsehoidmist.

E-lapsehoidmise teenus loodi, et toetada peresid väikelapse haiguse ajal ja teistel hetkedel, mil vanem peab kodus lühiajaliselt kodukontorile või muule kohustusele keskenduma. E-lapsehoidmine on paindlik, kiire ja asukohast sõltumatut teenus, mille raames lapsehoidja mängib lastega videokõne vahendusel. Lapse eest vastutav täiskasvanu viibib kuulde- või nägemiskaugusel.