Postitatud

Esimene Eesti kõrgkool õpetab e-lapsehoidmist

Tartu Tervishoiu Kõrgkool teeb koostööd KideoCall’iga, et õpetada kutseõppe osakonnas lapsehoidja õppekaval e-lapsehoidmist.

“KideoCall’i ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostöö annab lapsehoidja õppekaval õppijatele võimaluse õppida esimeste seas Eestis e-lapsehoidmise eripärasid ja saada praktiline kogemus KideoCall’i juures, mis aitab peresid meie muutunud maailmas. KideoCall saab tulevikus ühtlasi olla ka meie kutsetunnistusega lapsehoidjate üks tööandjatest,” ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja õppekava juhtivõpetaja Liana Kurg.

“Tänapäeva muutuv hetkeolukord nõuab kastist välja mõtlemist ja e-lapsehoidmine on uus alternatiivne lahendus lapsehoiuteenuse pakkumisel. Vastupidiselt passiivsele ekraaniajale on lapsed e-hoius aktiivsed ja õnnelikud ning töö ise on loov. E-lapsehoidja on päris lapsehoidja, tema töökeskkonnaks on aga videokõne platvorm,” selgitas Kurg, kes on ka ise lastega virtuaalseid tegevusi läbi viinud.

Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja KideoCall’i vahel algas 2021. aasta sügissemestril. 2021/22. õppeaastal praktiseerivad õppurid e-lapsehoidjatena valikaine „Teenus kogukonnale“ raames. Ainet viib läbi Liis Vääna KideoCall’ist, kellel on üle kümne aasta pikkune töökogemus alushariduses, millest kaks viimast on ta töötanud e-lapsehoidja ja KideoCall metoodikuna.

KideoCall’i missiooniks on vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega, võimaldada töö ja pereelu ühitamist kodukontoris ning hoida välismaal elavate laste eesti keelt ja kultuurikontakti. Erikoolitusega lapsehoidjad ja õpetajad pakuvad lastele seda, mida ükski passiivne ekraaniaeg ei võimalda: inimlikku tähelepanu, suhtlust ning konkreetsest lapsest lähtuvat liikuvat ja arendavat tegevust. 2022. aasta kevadeks on tehtud üle 600 e-hoiu, mida kiidavad 94% peredest. Lisaks pakuvad peresõbralikud ettevõtted teenust oma väikelastega töötajatele, et tõsta kodukontoris produktiivsust ja toetada töö ja pereelu ühitamist.

Loe ka lapsehoidmise juhtivõpetaja Liana Kurg artiklit e-lapsehoidmise ja koostöö kohta ajakirjas Tervist!