Postitatud

Nippe videokõneks lapsega: kuidas mängides uusi sõnu kinnistada?

Üks lihtne võimalus, kuidas uut sõnavara kinnistada, on sõnakaardid. Oluline on kasutada sõnakaarte paindlikult ja mitmekülgselt, et säiliks mängulust ning hea tasakaal eduelamuse ja väljakutsete vahel.

Kuidas sõnakaarte mänguliselt kasutada? Kuidas teha seda läbi videokõne?

Sobitamismäng

Vali kaartidele sõnad, mis on just hetkel lapse jaoks huvitavad: näiteks sõnad, mis on seotud hiljuti õpitu/kogetuga, last huvitava valdkonnaga, saabuva reisiga vmt. Lõika kaardid lahti (sõnad eraldi), aseta pildid lauale ja suuna kaamera nende peale. Sõnad jäta endale kätte ja näita ükshaaval kaamerasse – millise pildi juurde sõna kuulub?

Lase lapsel end juhendada, millist pilti ta mõtleb. Vasakult teine? Üleval/all? Sinisel taustal? Mängu võid korrata, kuniks mängulusti jagub. Võta jooksvalt välja sõnu, mis juba väga lihtsad tunduvad, aga ära kunagi jäta mängu ainult väga keerulisi sõnu.

Sõnaseletusmäng

Kui eelnev mäng on juba käpas, võta kasutusse vaid sõnaga osad ja mängige sõnaseletusmängu. Pane sõnadega kaardid tagurpidi lauale ja valige endale korda mööda kaarte teisele seletamiseks. Lao kaardid lauale viisil, et laps saaks sind juhendada, millist ta soovib. Keskmise rea keskmine? Ülevalt kaheksas kaart? Kui laps valib, näita kaarti kaamerasse ja ära ise ei piilu!

Sellesse mängu sobivad vaid sõnad, mida laps on osanud varem korduvalt pildiga kokku viia. Võta välja sõnad, mida on sinu arvates keeruline seletada.

Pantomiim

Nüüd võite proovida sama mängu ka pantomiimina – kas oskate sõnu seletada vaid käte või keha abil? Kas oskad liikuda nagu varaan? Kuidas seletada pantomiimiga “puulatva”?

Võta välja sõnad, mida sa ise kehakeeles seletada ei suudaks. Pole üldse hullu, kui te ei suudagi sõnu ära ei arvata! Nalja on sellele vaatamata palju ja kui õigeid vastuseid üksteisele ütlete, kordate sõnu ikkagi.

Memoriin

Kui võtad kasutusele veel ühe komplekti samu pildikaarte, saad sellest teha memoriini. Sega ära kaks komplekti samasuguseid pildikaarte ja aseta tagurpidi lauale. (Sõnadega kaarte pole hetkel vaja.) Avage kordamööda kaarte ja otsige paarilisi, nagu klassikalises memoriinis. Memoriinimäng annab suurepärase võimaluse sõnu nimetada ja korrata ning sinul hinnata, kui hästi need on juba omandatud.

Videokõne jaoks võid memoriini ka mugavdada. Jät üks komplekt pildikaarte hunnikusse ja teine komplekt laota tagurpidi lauale. Ava hunnikust üks kaart, mis jääbki lauale õiget pidi. Seejärel on teie ülesanne kordamööda talle taugrpidi kaartide seast paariline leida. Lase lapsel end juhendada, millise kaardi all ta arvab, et paariline on. Ava kaart, vale vastuse korral keera taas tagurpidi. Kui leiate õige paarilise, lähevad need kaardid välja. Ava hunnikust uus kaart, millele paarilist otsida.

Selleks, et laps saaks sind paremini juhendada, võid kaardid laual laduda ridadesse või kirjutada hoopis tagaküljele numbrid või tähed. “Kas mäletad, millise kaardi all oli teine männikäbi?” “Ma arvan, et tangid on number kuue all!”.

Nimetamismäng

Kui laps oskab sõnu pildiga kokku panna ja mõistab neid ka ilma pildita, võid hakata katsetama, kas sõna on talle piisavalt meelde jäänud, et seda ise aktiivselt kasutada. Aseta lauale pildid, seekord pole sõnade osa (esialgu) vaja. Kas laps oskab pilte juba ise nimetada? Luba lapsel eksida, pilti kirjeldada või sünonüüme kasutada – julgusta teda proovima, ütle ise õige sõna välja või korda seda korrektselt, kui laps tegi vea. Kui laps kasutas sünonüümi, lisa juurde ka see sõna, mida kuulda lootsid. Või küsi hoopis lapselt: “kuidas seda veel saab nimetada?”

Sõnakaartidega leiab veel kümneid viise, kuidas teha mäng lõbusaks vastavalt konkreetse lapse vanusele, keeletasemele, huvidele ja tujule.

Lõbusat mängimist!