Postitatud

Siseministeerium ja KÜSK rahastavad KideoCall’i

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetavad MTÜ Kideo arenguhüppe projekti.

Projekti eesmärgiks on kasvatada MTÜ Kideo võimekust oma sihtrühma tundmisel ja tagasisidega arvestamisel, et seeläbi paremini üles leida ja toetada KideoCall’i teenust vajavaid inimesi.

Projekti kesksed tegevused on 1) teenuse sisuline arendamine läbi uuendatud metoodika testimise ja 2) sihtrühma tagasisidele ning ootustele vastavad turundustegevused. Tänu sihtrühma kaasamisele teenuse sisulisel arendamisel on turundustegevused täpsemini sihitud ja selgemate sõnumitega.

Projekti „Sihtrühmaga arvestav turundusvõimekus“ toetussumma on 24 972,88  eurot ja see viiakse ellu vahemikus 1. detsember 2022 kuni 31. jaanuar 2024.

MTÜ Kideo missiooniks on vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega, võimaldada töö ja pereelu ühitamist kodukontoris ning arendada nii välismaal kui ka Eestis elavate mitmekeelsete laste eesti keelt ja kultuurikontakti. Eesti keele ja kultuurikontakti hoidmine ja arendamine ning eestikeelse sotsiaalse võrgustiku loomine lastele üle maailma ühtib riiklike prioriteetidega tugevdada eesti keele ja kultuuri püsimajäämist.

Tutvu MTÜ Kideo eelmise eduka KÜSKi projektiga siin!