Postitatud

Tule juhendajaks!

KideoCall’i juhendajad pakuvad läbi videokõne lastele seda, mida ükski passiivne ekraaniaeg ei võimalda: inimlikku tähelepanu, suhtlust ning konkreetsest lapsest lähtuvat liikuvat ja arendavat tegevust.

Meie missioon KideoCall’is on vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega, pakkudes oluliselt lapsesõbralikumat, aktiivsemat ja laste eripärasid arvestavat tegevust. Tänu sellele, et videokõne e-lapsehoidjaga on pere jaoks kiire, mugav ja asukohast sõltumatu lahendus, aitame väikelaste vanematel kodukontoris tööd ja pereelu ühitada, vähendame stressi pere jaoks ja võimaldame välismaal elavatel lastel hoida eesti keelt ja kultuurikontakti. 2023. a seisuga oleme pakkunud lastele üle 1500 tunni elamusi. 94% peredest on teenusega väga rahul ja soovitavad seda.

2021. aastal alustasime koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, kus õpetama lapsehoidja õppekava õppuritele e-lapsehoidmise eripärasid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja õppekava juhtivõpetaja Liana Kurg põhjendab e-lapsehoidmise sidumist õppekavaga nii: “Tänapäeva muutuv hetkeolukord nõuab kastist välja mõtlemist ja e-lapsehoidmine on uus alternatiivne lahendus lapsehoiuteenuse pakkumisel. Vastupidiselt passiivsele ekraaniajale on lapsed e-hoius aktiivsed ja õnnelikud ning töö ise on loov. E-lapsehoidja on päris lapsehoidja, tema töökeskkonnaks on aga videokõne platvorm.”

Juhendajalt ootame:

 • varasemat kogemust lastega töötamisel (lapsehoidjana, õpetajana, huviringijuhendajana vmt) või vastavat väljaõpet,
 • karistusregistri väljavõtet,
 • tehnilisi võimalusi ja oskusi iseseivaks tööks läbi videokõne,
 • valmidust töötada ka ennelõunal ning nädalavahetustel (paindlikus mahus),
 • valmidust õppida ja olla tegevustes loov,
 • oskust olla hea kuulaja, peegeldaja, kontakti looja ja partner väikelapsele,
 • eesti ja/või vene keele oskust emakeelena (võõrkeeled on boonuseks).

KideoCall’i poolt pakume:

 • e-tegevuste juhendamise praktilist koolitust (sarnast väljaõpet pakume ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja õppekaval),
 • paindlikku töömahtu ja graafikut,
 • asukohast sõltumatut tööd,
 • võimalust lüüa kaasa innovaatilise teenuse arendamisel ja panustada meie missiooni,
 • brutotöötasu vahemikus 7,40–13 €/h (vastavalt kvalifikatsioonile ja laste hulgale e-hoius).

Kui meie missioon Sind kõnetab, Sul on sobivad eeldused ja julgus end proovile panna, siis anna endast märku! Värbame uusi hoidjaid jooksvalt vastavalt nõudluse kasvule.

Küsimuste või huvi korral võta ühendust:
Liis Vääna (loe Liisi kohta siit)
liis@e-lapsehoidja.ee
+372 5650 6795