Postitatud

Virtuaalsed keelelaagrid 3-10aastastele

Viime juunist augustini läbi üheksa virtuaalset keelelaagrit Eesti päritolu 3-10aastastele lastele üle maailma. Laagrite tulemusena saavad väiksema keeleoskusega lapsed enesekindlust ja julgust eesti keele kasutamiseks ning lapsed, kes kasutavad igapäevaselt eesti keelt, saavad keelt koos eakaaslastega praktiseerida ja arendada. Online keelelaagrid loovad võimaluse keeleoskust ja kultuurikontakti tugevdada ka nendel lastel, kes asuvad kogukonnakeskustest eemal ja/või kes on liiga väikesed laagrikogemuseks kodust eemal.

Virtuaalsed laagrid viime läbi videokõne teel. Kohtume nädala jooksul igal päeval (5 päeva) korraga üks kuni poolteist tundi, et mängulisel teel õppida koos teiste laste ja juhendajatega. Tegevused on liikuvad ja käelised ning neis on kombineeritud eesti keele ja kultuuri tutvustamine ning omavaheline suhtlus. Osalemine annab lapsele võimaluse olla osa eestikeelsest kogukonnast, suurendab huvi ja vajadust eesti keelt rääkida ning on kaasahaarav, kuna tegevused lähtuvad konkreetsete laste huvialadest. Laager on planeeritud nii, et vanem ei pea tegevustes osalema, vaid saab samal ajal teises toas omi toimetusi teha.

Vaata videost näiteid, milliseid tegevusi lapsed KideoCalli’s teevad ja milline on olnud vanemate tagasiside. Keeleõpe ja -praktika on integreeritud aktiivsetesse mängudesse, mis lähtuvad laste huvidest. Seeläbi on keeleõpe alati kaasahaarav, lõbus ja vaheldusrikas.

Kui kaalud, kas KideoCall’i keelelaagrid võiksid sobida ka Sinu lastele, kirjuta palun oma tagasiside ja küsimused virtuaalsete laagrite ankeeti. Paneme täpsema plaani (sh konkreetsed kuupäevad, laste vanust arvestavad tegevused, hinnastamine jmt) kokku, arvestades perede tagasisidet. Pärast ankeedi täitmist, saadame Sulle peagi lisainfot, mille põhjal saad lõpliku otsuse teha.

Virtuaalsete laagrite kontseptsiooni oleme koostanud tuginedes virtuaalsete keeleringide kogemusele, mida korraldame aastaringselt. Meie lähenemine ja õppekava on pandud kokku koostöös Tallinna Ülikooliga. Oleme viinud läbi üle 1300 virtuaalse sessiooni 300 lapsega, mis annab meile kindluse, et ka virtuaalsete laagrite kontseptsioon on laste jaoks kaasahaarav ja arendav ja meil on pädevus nende korraldamiseks. Laager erineb keeleringidest eelkõige seeläbi, et programm on tihedam (kohtume igapäevaselt), tegevused on temaatilised ja laager loob võimaluse osa saada ka nendel lastele, kes aastaringsetes huviringides osaleda ei saa.