Postitatud

Korraldame taas virtuaalseid keelelaagreid

KideoCall online keelelaagrid

Ootame 3-11aastaseid mitmekeelseid ja muu kodukeelega lapsi meie virtuaalsetesse keelelaagritesse, kus koos läbi mänguliste tegevuste tõstame huvi eesti keele vastu ning harjutame ja rikastame suhtlusoskust.

Online keelelaagrid toimuvad 5 päeva vahemikus 17. juuni kuni 19. juuli (suure huvi korral kuni 30. august). Oma eelistused täpsemate kuupäevade ja kellaaegade osas märkige palun registreerumisvormi. Gruppide hulk ja lõplikud ajad sõltuvad huvi suurusest.

Programm kestab iga päev 50 minutit. Laagritasu on ühe pere lastele (samas laagris osaledes) 59€ (5 x 50 min). Kui soovite (alustuseks) osaleda vaid ühes proovitunnis, on tasu 7€.

Kui ühe pere lapsed sobivad osalema samas grupis, on hind pere peale. Kui lapsed on väga erinevas vanuses, pakume välja erinevaid gruppe omaealistega.

Keelelaagrid toimuvad videokõne teel väikestes gruppides (kuni 4 pere lapsed) ja neid viivad läbi KideoCall’i keeleringide kogenud juhendajad, kes toetavad lapsi vajadusel vene, inglise või saksa keele abil.

Vanem ei pea tegevustes osalema, vaid saab samal ajal omi toimetusi teha. Lapsel pole vaja pikalt ega vaikselt paigal istuda – mida väiksemad on lapsed, seda liikuvamad on tegevused.

Laagritegevustes teeme käelisi ja mängulisi tegevusi nagu meisterdamine, rollimängud, muusikalised tegevused, eesti keelt ja kultuuri tutvustavad tegevused ja liikumismängud. Tegevuste valikul lähtume laste huvidest ning põimime mängudesse eelnevate päevade teemade/sõnavara kordamist.

Vaata videost, kuidas keeleõpe on integreeritud aktiivsetesse mängudesse, mis lähtuvad laste huvidest.

Virtuaalsete laagrite kontseptsiooni oleme loonud, tuginedes virtuaalsete keeleringide kogemusele, mida korraldame aastaringselt. Meie lähenemine ja õppekava on pandud kokku koostöös Tallinna Ülikooliga. Oleme viinud läbi üle 1500 virtuaalse sessiooni rohkem kui 300 lapsega. Eelmisel suvevaheajal osales laagrites üle 40 lapse.

Online laagrite läbiviimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut. KideoCall’i keeletegevuste arendamist on toetanud Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.